високошвидкісний

Основи теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки

Вперше розроблені основи теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки, які базуються на зміцненні їх різальної кромки, та їх робочої частини методами магніто-абразивної обробки (МАО) та приробітки різанням з утворенням на контактуючих поверхнях інструменту вторинних зміцнених структур, на округленні різальних кромок інструмента та на створенні оптимального складу і архітектури дискретних покриттів.

Доведено можливість прогнозування процесу МАО з урахуванням його кінематичних параметрів забезпечення керованої зміни величини радіусу округлення.

Уніфікований пристрій для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку

Результати науково-дослідної роботи забезпечили створення нових зразків уніфікованих пристроїв для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку, які за основними техніко-економічними показниками перевершують наявні закордонні аналоги