Основи теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки

Вперше розроблені основи теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки, які базуються на зміцненні їх різальної кромки, та їх робочої частини методами магніто-абразивної обробки (МАО) та приробітки різанням з утворенням на контактуючих поверхнях інструменту вторинних зміцнених структур, на округленні різальних кромок інструмента та на створенні оптимального складу і архітектури дискретних покриттів.

Доведено можливість прогнозування процесу МАО з урахуванням його кінематичних параметрів забезпечення керованої зміни величини радіусу округлення.

Показано, що раціональними параметрами базування багатозубих непереточуваних пластин при обробці МАО є кути нахилу в дотичної площини до робочої зони. Та повороту відносно вертикальної осі (20-30).

Моделюванням встановлено, що округлення різальної кромки, значення основної характеристики округлення різальної кромки К-фактор залежить від геометрії різального леза.

Розроблені регламенти зміцнення поверхні інструментів методом приробітки різання. Встановлено, що модифікація різальної частини інструмента дозволяє підвищити режими оброблення ВПКМ використання дискретних покриттів з певним складом та архітектурою суттєво зменшує сили тертя та знижує сили різання – знижує енергомісткість процесу різання. Основні положення теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки перевірні на прикладі розробки інструментів для ВШО.

різальні інструменти для високошвидкісної обробки
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2828.pdf140.56 КБ