Равська Н.С.

Основи теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки

різальні інструменти для високошвидкісної обробки

Вперше розроблені основи теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки, які базуються на зміцненні їх різальної кромки, та їх робочої частини методами магніто-абразивної обробки (МАО) та приробітки різанням з утворенням на контактуючих поверхнях інструменту вторинних зміцнених структур, на округленні різальних кромок інструмента та на створенні оптимального складу і архітектури дискретних покриттів.

Доведено можливість прогнозування процесу МАО з урахуванням його кінематичних параметрів забезпечення керованої зміни величини радіусу округлення.

Загальна теорія забезпечення інформаційних технологій проектування черв’ячних фрез

З врахуванням особливостей процесу зубофрезерування розроблена загальна теорія забезпечення інформаційних технологій проектування черв’ячних фрез, яка є основою створення нового рівня САПР цього інструменту. Створення САПР на її базі дозволить на стадії проектування черв’ячних фрез за рахунок визначення впливу параметрів процесу зубофрезерування і конструктивних параметрів інструменту на точність зубчастих коліс та працездатність фрез прогнозувати не тільки точність коліс з меншими витратами на їх виготовлення, а і розробляти нові більш прогресивні конструкції черв’ячних фрез .

Загальна теорія визначення завантаження різальної частини лезового інструменту

Загальна теорія визначення завантаження різальної частини лезового інструменту, котра незалежно від його конструкції та схеми зрізування припуску, включає теорію визначення швидкостей різання при різних кінематичних схемах та теорію визначення товщин зрізу в процесі різання в будь-якій точці леза інструменту. На її основі розроблені нові математичні залежності та методики розрахунку завантаження робочої частини для різних видів інструменту.