Створення технологій пластичного деформування гомогенних та порошкових матеріалів в умовах надпластичності для забезпечення ресурсу та надійності наукоємних виробів

Розроблено конструкторсько-технологічну класифікацію типових лопаток сучасних газотурбінних двигунів. Обрані типові елементи суцільних та порожнистий лопаток для яких поставлені задачі для відпрацювання технологій виготовлення. Розглянуто та узагальнено теоретичний підхід при аналітичному моделюванні матеріалів при в’язкопластичному деформуванні.
Розглянуто основні закономірності деформування мембрани під розподіленим тиском газового середовища в умовах надпластичності. Розроблено математичну модель процесу формування, яка описує поле швидкостей переміщення матеріальних часток в осередку деформацій – по твірній мембрани з використанням просторово-часової системи координат, що дозволило зв'язати параметри процесу деформування заготовок та геометрію деталі. Проведено чисельне моделювання процесу деформування мембрани з титанового та алюмінієвого сплавів.
Встановлений вплив коефіцієнтів деформаційного та швидкісного зміцнення на розподіл потоншення по твірній мембрани. Експериментально обґрунтована ефективність комплексного двохстадійного технологічного процесу пресування заготовок лопаток компресора з гомогенного титанового сплаву ВТ 6 та підтверджені результати чисельного моделювання.
Розглянуто особливості формоутворення пера лопатки клиноподібної форми з алюмінієвих сплавів, волокнистих та порошкових матеріалів на основі алюмінію. Проведено чисельне моделювання процесу формоутворення та експериментально відпрацьовано ізотермічне пресування з використанням ефекту надпластичності.
Розроблені основи процесів модифікації структури матеріалів шляхом пресування з перемішуванням, проведено теоретичне та експериментальне дослідження процесу пресування з перемішуванням Встановлено та експериментально підтверджено, що в осередку деформацій створюються умови, які сприяють максимальному подрібненню елементів структури матеріалу.
Наведені технологічні рекомендації по впровадженню технологій виготовлення точних заготовок лопаток пластичним деформування в умовах надпластичності.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2018_2938.pdf183.5 КБ