Загальна теорія визначення завантаження різальної частини лезового інструменту

Загальна теорія визначення завантаження різальної частини лезового інструменту, котра незалежно від його конструкції та схеми зрізування припуску, включає теорію визначення швидкостей різання при різних кінематичних схемах та теорію визначення товщин зрізу в процесі різання в будь-якій точці леза інструменту. На її основі розроблені нові математичні залежності та методики розрахунку завантаження робочої частини для різних видів інструменту. В роботі реалізована нова концепція створення САПР РІ, яка дозволяє при проектуванні того, чи іншого інструменту з загальних уявлень про процес різання та залежності ефективності цього процесу від параметрів інструменту, удосконалювати існуючі та проектувати нові інструменти підвищеної працездатності, а також більш ефективно здійснювати процес різання в сучасних умовах автоматизованого виробництва, що характеризується високими та надвисокими швидкостями.

В роботі розроблені теоретичні основи створення інформаційного забезпечення та прогнозування якості різального інструменту в процесі роботи та визначення шляхів його удосконалення з урахуванням особливостей роботи інструменту для підвищення його стійкості інструменту та продуктивності оброблення.

На ряді прикладів для інструментів з різними схемами зрізування припуску, а саме, для фрез з перехідними кромками на суміжних зубах, фрез з різнонаправленними зубами, фрез з групами зубів різної висоти, визначені товщини зрізу та розміри активних ділянок різальних кромок. Розроблені рекомендації з вибору доцільних схем зрізування припуску для цих інструментів.

Запропоновано ряд нових конструкцій інструментів. Експериментально перевірені основі положення розробленої теорії та доведена їх достовірність