Загальна теорія забезпечення інформаційних технологій проектування черв’ячних фрез

З врахуванням особливостей процесу зубофрезерування розроблена загальна теорія забезпечення інформаційних технологій проектування черв’ячних фрез, яка є основою створення нового рівня САПР цього інструменту. Створення САПР на її базі дозволить на стадії проектування черв’ячних фрез за рахунок визначення впливу параметрів процесу зубофрезерування і конструктивних параметрів інструменту на точність зубчастих коліс та працездатність фрез прогнозувати не тільки точність коліс з меншими витратами на їх виготовлення, а і розробляти нові більш прогресивні конструкції черв’ячних фрез .

Дана розробка базується на просторовій теорії формоутворення черв'ячних фрез і включає в себе розробку способів проектування черв’ячних фрез підвищеної точності, теорію визначення геометрії різальної частини інструменту в кінематичній системі координат, теорію затилування та загальну теорію завантаження різальної частини.

Розроблені способи підвищення точності профілювання фрез за рахунок вибору раціонального кута вихідного утворюючого контуру та за рахунок поділу вихідного утворюючого контуру. Розглянуті та досліджені способи підвищення точності стандартних фрез за рахунок геометрично точного формоутворення передньої поверхні та задньої затилованої бічної поверхні зуба фрези. Розробка способів проектування фрез підвищеної точності дозволяє підвищити точність зубчастих коліс зі зменшенням витрат на виготовлення, як нових конструкцій фрез так і існуючих.

Теорія визначення геометричних параметрів вздовж різальних кромок інструменту в процесі його роботи поряд з теорією їх завантаження дозволить виявляти найбільш несприятливі ділянки різальної кромки з точки зору геометрії та завантаження при нарізанні зубчастих коліс та основі їх аналізу розробляти інструменти підвищеної стійкості, що забезпечують і підвищення продуктивності виготовлення коліс.

Основні положення розробленої теорії пройшли перевірку розробкою нових більш прогресивних конструкцій інструменту, та розробкою нових способів нарізання зубчастих коліс, на які одержані патенти та пройшли експериментальну перевірку.

Також положення розробленої теорії пройшли на ПАТ «Мотор Січ» в рамках виконання госпдоговірних робіт.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2517-f.pdf141.96 КБ