Різання

Основи теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки

Вперше розроблені основи теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки, які базуються на зміцненні їх різальної кромки, та їх робочої частини методами магніто-абразивної обробки (МАО) та приробітки різанням з утворенням на контактуючих поверхнях інструменту вторинних зміцнених структур, на округленні різальних кромок інструмента та на створенні оптимального складу і архітектури дискретних покриттів.

Доведено можливість прогнозування процесу МАО з урахуванням його кінематичних параметрів забезпечення керованої зміни величини радіусу округлення.

Адаптивна система управління верстатами з ЧПК

В процесі наукового дослідження використані розроблені на кафедрі технології машинобудування теоретичні засади створення систем адаптивного управління процесами різання, методи наукових досліджень, що базуються на основних принципах теорії автоматичного управління, моделювання процесів фрезерування і токарного оброблення, у тому числі, імітаційного моделювання, методиках оброблення результатів експериментів.

Розробка системи автоматизованого проектування технологічних операцій оброблення складних поверхонь на верстатах з ЧПК

Вперше розроблена концепція оптимального управління обробкою різанням на верстаті