Адаптивна система управління верстатами з ЧПК

В процесі наукового дослідження використані розроблені на кафедрі технології машинобудування теоретичні засади створення систем адаптивного управління процесами різання, методи наукових досліджень, що базуються на основних принципах теорії автоматичного управління, моделювання процесів фрезерування і токарного оброблення, у тому числі, імітаційного моделювання, методиках оброблення результатів експериментів. Для проведення експериментальних досліджень використовувалось обладнання Навчально-тренінгового центру НТУУ «КПІ» - HAAS, створеного на кафедрі технології машинобудування, у тому числі фрезерний верстат з ЧПК MF-3 HAAS, стійки-симулятори фірми HAAS, відповідний різальний інструмент.

При виконанні НДР реалізовані основні ідеї проекту, а саме створений новий сучасний інструмент управління процесом різання на верстатах з ЧПК, який on-line автоматично регулює режим різання, первинно записаний в управляючій програмі на підставі поточної інформації про його перебіг з метою стабілізації за потужністю різання на оптимальному рівні. Створена система адаптивного управління складається з програмної частини і апаратного модуля, який здійснює управління подачею через енкодер корекції в стійці управління ЧПК. Програмна частина забезпечує канал зворотного зв’язку, регулятор і блок визначення оптимального режиму оброблення. В результаті продуктивність контурного фрезерування підвищується не менш ніж у 2 рази при повному забезпеченні якості.

Забезпечення каналу зворотного зв’язку також дозволяє виконувати цілодобовий моніторинг функціонування обладнання з ЧПК через бездротове з’єднання Wi-Fi, або мережу Internet з фіксацією даних в сервері.

Процес фрезерування в ході експериментальних досліджень
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2804.pdf881.12 КБ