Петраков Ю.В.

Адаптивна система управління верстатами з ЧПК

В процесі наукового дослідження використані розроблені на кафедрі технології машинобудування теоретичні засади створення систем адаптивного управління процесами різання, методи наукових досліджень, що базуються на основних принципах теорії автоматичного управління, моделювання процесів фрезерування і токарного оброблення, у тому числі, імітаційного моделювання, методиках оброблення результатів експериментів.

Технологічні основи шліфування нежорстких деталей зі складною поверхнею

При виконанні роботи використані розроблені на кафедрі технології машинобудування методики комп’ютерного моделювання процесів формоутворення та зрізування припуску при шліфуванні, методики отримання математичних моделей на базі методів планування експериментів, методики оцінювання точності та якості обробленої деталі

Розробка системи автоматизованого проектування технологічних операцій оброблення складних поверхонь на верстатах з ЧПК

Вперше розроблена концепція оптимального управління обробкою різанням на верстаті