Методи організації інформаційно-аналітичних систем для підтримки інтелектуальної технології системного електронного освітнього ресурсу.

Розроблено нові підходи та методи створення програмних засобів моніторингу глобального електронного інформаційного простору, які дозволяють оперативно актуалізовувати фахові електронні науково-освітні ресурси. Це утворює наукову базу для створення та впровадження ефективних програмних засобів автоматичного формування та супроводу електронних освітніх ресурсів за рахунок автоматичного моніторингу глобального електронного інформаційного простору з метою виявлення оновлень науково-освітнього характеру з їх наступним системним долученням до доступної у ході навчального процесу інфраструктури даних і знань. Зокрема розроблена низка способів обробки текстових даних на базі інтелектуального аналізу даних, які дозволяють здійснювати структурний аналіз, квазіреферування, тематичну класифікацію, кластеризацію україномовної освітньої інформації. Запропоновано способи аналізу оригінальності текстомістких інформаційних об’єктів на формальному та змістовному рівні та способи компенсації дублювань. Створено адаптовані до використання у науково-освітньому електронному інформаційному середовищі засоби автоматичного виявлення та корекції орфографічних помилок. Реалізовано методи структурно-алгоритмічної організації пошукових засобів, орієнтованих на використання для україномовних освітніх природномовних ресурсів, зокрема для виконання повнотекстового, квазісемантичного та асоціативного пошуку. Розроблено способи архітектурної організації інформаційних систем, які відносяться до класу Education Intelligence, орієнтованих на використання хмарних обчислювальних технологій. Розроблені способи та методи були практично реалізовані у дослідному прототипі інформаційно-аналітичної системи для підтримки науково-освітнього процесу.

Приклад аналітичних можливостей системи (автоматична класифікація)
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2501-f.pdf348.52 КБ