Система моніторингу

Розробка комплексу науково-технічних рішень для створення системи енергоменеджменту закладів освіти МОН України

Розглянуто системи енергоменеджменту у різних ВНЗ України. Розроблено методики проведення енергетичних обстежень для об’єктів соціальної сфери та визначення базового рівня енергоспоживання будівель для оцінки впровадження енергозберігаючих заходів. Розроблені математичні моделі теплового стану приміщень з урахуванням впливу сонячної радіації, власного теплового випромінювання та різного ступеню теплового захисту, на базі європейських стандартів (спрощена погодинна модель 5R1C), програмного продукту EnergyPlus, досліджено переривчасті режими роботи опалення.

Система моніторингу напруженого стану магістральних трубопроводів магнітоанізотропним методом

Загальній вигляд системи моніторингу напруженого стану магістральних трубопроводів

Система моніторингу направлена на запобігання аварій на магістральних газопроводах, нафтопроводах, аміакопроводах та запобігання забруднення навколишнього середовища. Це досягається шляхом своєчасної зупинки трубопроводу та проведення ремонтних робіт при перевищенні експлуатаційних напружень допустимого рівня.

Методи організації інформаційно-аналітичних систем для підтримки інтелектуальної технології системного електронного освітнього ресурсу.

Приклад аналітичних можливостей системи (автоматична класифікація)

Розроблено нові підходи та методи створення програмних засобів моніторингу глобального електронного інформаційного простору, які дозволяють оперативно актуалізовувати фахові електронні науково-освітні ресурси.

Розробка технологічних засад точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів з гарантованою якістю з’єднань

Суть розробки полягає в тому, що вперше в умовах точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів для підвищення показників якості з’єднань і гарантованої їх підтримки на заданому рівні застосовано зовнішні електромагнітні дії. Їх сутність полягає в тому, що в процесі зварювання кожної точки в робочій зоні генеруються поперечні зустрічно-симетричні магнітні поля. При їх взаємодії із зварювальним струмом в розплаві виникають об’ємні пондеромоторні сили, які його інтенсивно перемішують. При цьому відбувається ряд позитивних ефектів.

Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем

Робота присвячена дослідженню теоретичних та прикладних задач безпеки структурно-складних систем. Предметом дослідження є науковий апарат для дослідження безпеки структурно-складних систем. В даному проекті розроблено нові та вдосконалено існуючі підходи, моделі, методи та алгоритми вирішення задач аналізу та синтезу показників безпеки структурно-складних систем. Досліджено їх поведінку, враховуючи дискретну структуру, багатокритеріальність оцінювання та обмеження різного характеру, які визначаються змістом конкретних прикладних областей.

Методи організації моніторингових інформаційно-аналітичних систем науково-освітнього призначення на основі високопродуктивних обчислювальних кластерних технологій

Розроблено ряд підходів до створення моніторингових інформаційно-аналітичних систем для підтримки науково-освітньої діяльності. Запропоновано спосіб оцінки ефективності застосування інформаційно-аналітичних систем для розв'язання задач науки та освіти на основі використання просторової когнітивної моделі навчання