Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем

Робота присвячена дослідженню теоретичних та прикладних задач безпеки структурно-складних систем. Предметом дослідження є науковий апарат для дослідження безпеки структурно-складних систем. В даному проекті розроблено нові та вдосконалено існуючі підходи, моделі, методи та алгоритми вирішення задач аналізу та синтезу показників безпеки структурно-складних систем. Досліджено їх поведінку, враховуючи дискретну структуру, багатокритеріальність оцінювання та обмеження різного характеру, які визначаються змістом конкретних прикладних областей.

Основними результатами роботи є підхід, комплекс моделей загроз та методика розрахунку ймовірності переходу структурно-складних систем до небезпечного стану, які відрізняються використанням логіко-ймовірнісного методу, а також врахуванням топології структурних зв'язків між підсистемами. Перевагою розроблених підходу, моделей та методів є можливість комплексного вирішення широкого класу задач забезпечення безпеки структурно-складних систем. Це дозволило розвинути методи синтезу складних систем з властивостями безпеки. Зокрема, вперше було вирішено задачу оптимізації структури системи, вирішено задачі організації захисту з використанням моделей довіри на основі репутації, та оптимального розміщення механізмів захисту, проведено аналіз загроз з використанням експертних оцінок та байєсівських мереж, а також за допомогою ігрових моделей здійснено синтез системи захисту інформації. Зазначені результати було використано для побудови захищених інформаційно-комунікаціних систем різного класу.

Запропоновані нові методи для розв'язання задач безпеки великої розмірності з використанням генетичних та паралельних алгоритмів, а також розроблені процедури інтелектуального аналізу інформації для моніторінгу факторів небезпеки у мережах загального доступу. Створено програмний комплекс моделювання, оцінки та забезпечення безпеки структурно-складних систем.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2301-f.doc99 КБ
Іконка PDF 2012_2301-f.pdf436.64 КБ