Розробка ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій перероблення стебел рослинної сировини у товари широкого вжитку

Встановлено хімічний склад і мікроскопічну будови стебел представників недеревної рослинної сировини, що дозволило обґрунтувати доцільність їх перероблення у продукцію целюлозно-паперової, фармацевтичної і деревообробної промисловостей. Встановлено вплив основних технологічних параметрів (температури, тривалості, гідромодуля, витрат хімікатів) одержання волокнистих напівфабрикатів на їх показники якості (вихід, вміст залишкового лігніну, фізико-механічні характеристики), що дозволило із застосуванням математичних методів планування експерименту розрахувати адекватні рівняння регресії. Подальшим їх обробленням методом багатокритеріальної оптимізації з використанням узагальненої функції бажаності Харінгтона визначено оптимальні значення технологічних параметрів проведення процесів органосольвентних варінь та отримано показники якості недеревних волокнистих напівфабрикатів в точці оптимуму.

На основі проведених досліджень хімічного складу відпрацьованих органосольвентних щолоків розроблено технологічні схеми регенерації компонентів варильного розчину, що забезпечують їх використання у замкненому циклі із суттєвим скороченням витрат хімічних реагентів та об’ємів промислових відходів. Дослідним шляхом доведено доцільність вибілювання органосольвентної целюлози із відходів сільського господарства пероксидом водню без застосування шкідливих хлормістких сполук.

Встановлено композиційний склад картонно-паперової продукції з використанням органосольвентних недеревних волокнистих напівфабрикатів, що дозволяє одержати різні види паперу і картону, показники якості яких задовольняють вимогам чинних стандартів.

Встановлено оптимальні умови проведення стадії попереднього гідролізу рослинної сировини і розроблено нові технологічні схеми одержання мікрокристалічної целюлози із стебел недеревної рослинної сировини з використанням органосольвентного способу делігніфікації, застосуванням модифікованих схем вибілювання і гідролізу. Це дозволило запатентувати процес одержання із недеревної рослинної сировини мікрокристалічної целюлози з необхідними показниками якості.

Експериментально одержані зразки паливних брикетів із стебел недеревної рослинної сировини за фізико-хімічними показниками відповідають вимогам європейських стандартів. Розроблено нормативно-технічну документацію на виробництво паперу для друку з використанням вибіленої целюлози із стебел недеревної рослинної сировини.

Фото мікрокристалічної целюлози
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2443-p.doc481.5 КБ