Барбаш В.А.

Розробка екологічно більш чистих технологій одержання композиційних матеріалів на основі наноцелюлози, мікрокристалічної та оксицелюлози із вітчизняної рослинної сировини

Встановлено, що стебла злакових і волокна технічних рослин містять більше мінеральних речовин, ніж деревина, що необхідно враховувати в процесах варіння целюлози. Досліджено процеси одержання целюлози із стебел і волокон недеревної рослинної сировини (НДРС) екологічно більш безпечним органосольвентним способом делігніфікації з використанням пероцтової і пермурашиної кислот. Визначено вплив основних технологічних параметрів варіння на показники якості одержаної целюлози із НДРС. Досліджено різні схеми обробки волокон льону і конопель на показники якості мікрокристалічної целюлози (МКЦ).

Розробка і застосування нових екологічно безпечних технологій отримання наноцелюлози, продуктів хімічних і фармацевтичних виробництв із недеревної рослинної сировини

Досліджено вплив основних технологічних параметрів процесів одержання традиційними та органосольвентними способами варіння целюлози із стебел і волокон недеревної рослинної сировини на її показники якості. Досліджено вплив лужної екстракції на показники якості мікрокристалічної целюлози із волокон конопель. Вивчено процес одержання конопляної целюлози органосольвентним способом. Показано вплив процесу гідролізу на показники якості мікрокристалічної целюлози із волокон конопель. Встановлено залежності показників якості мікрокристалічної целюлози від основних технологічних факторів.

Розробка ресурсозберігаючих технологій перероблення вітчизняної недеревної рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію

Розроблено ресурсозберігаючі екологічно більш чисті технології одержання целюлози із стебел сільськогосподарських рослин. Визначено хімічний склад і електронномікроскопічна будова представників вітчизняної недеревної рослинної сировини. Досліджено вплив основних технологічних параметрів одержання волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) різними способами делігніфікації на їх показники якості. Запропоновано нову методику порівняння ефективності процесів делігніфікації стебел недеревної рослинної сировини.

Розробка органосольвентних способів одержання та використання волокнистих напівфабрикатів із сільськогосподарських рослин у целюлозно-паперовій промисловості

Досліджено фракційний і хімічний склад, мікроскопічну будову різних представників недеревної рослинної сировини України. Обґрунтовано доцільність використання нових сільськогосподарських культур для одержання волокнистих напівфабрикатів для потреб целюлозно-паперової промисловості. Вивчено вплив основних технологічних факторів (температури, тривалості, гідромодуля, витрат основних хімічних реагентів) одержання волокнистих напівфабрикатів на їх фізико-механічні показники.

Розробка ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій перероблення стебел рослинної сировини у товари широкого вжитку

Встановлено хімічний склад і мікроскопічну будови стебел представників недеревної рослинної сировини, що дозволило обґрунтувати доцільність їх перероблення у продукцію целюлозно-паперової, фармацевтичної і деревообробної промисловостей. Встановлено вплив основних технологічних параметрів (температури, тривалості, гідромодуля, витрат хімікатів) одержання волокнистих напівфабрикатів на їх показники якості (вихід, вміст залишкового лігніну, фізико-механічні характеристики), що дозволило із застосуванням математичних методів планування експерименту розрахувати адекватні рівняння регресії.