Розробка інструментарію для аналізу сталого розвитку муніципалітетів

Створено модель комплексного кількісного оцінювання сталого розвитку муніципалітету із застосуванням методики побудови системи індикаторів відповідно до програмно-цільового підходу, що враховує методи узгодження даних і побудови композитних індикаторів, методи виявлення критичних показників тощо. Для роботи з даними моделі розроблено інформаційну підсистема збору, первинної обробки та зберігання даних, що реалізує концептуальну схему для подання множини взаємопов'язаних артефактів, семантика яких визначається на рівні метаданих. Таке подання семантики артефактів за допомогою метаданних дозволяє організувати зберігання примірників різного типу в одному сховищі. Розроблено схему та засоби реконсиляції семантики артефактів в інші системи метаданих, зокрема “Дублінське ядро”, яке використовується існуючими системами управління даними, що надає можливість інтеграції системи з ними. Створено програмну платформу, що забезпечує реалізацію розроблених методів та підходів по технології Cloud Computing і надає користувачеві різноманітні сервіси (SaaS) для моніторингу сталого розвитку муніципалітету та підтримки прийняття управлінських рішень.
За допомогою розробленого інструментарію та моделі оцінювання сталого розвитку муніципалітетів було розраховано індекс сталого розвитку міста Славутич. В результаті було розроблено веб-додаток з використанням мікросервісних технологій. Було зроблено аналіз статистичних даних та вагових коефіцієнтів для кожного рівня ієрархічної структури, прогнозування сталого розвитку муніципалітету у короткостроковому періоді. Всі статистичні дані були отримані з відкритих офіційних джерел: порталів Славутицької міської громади , Народної Довідки Славутича, Славутицького регіону та Асоціації міст України, а саме зі збірників статистичних даних соціально-економічного розвитку міста Славутич за 2008-2013 рр.

Концептуальна схема моделі
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2734-p.pdf602.11 КБ