Гетерогенні телекомунікаційні системи на базі стратосферної платформи з використанням сучасних технологій і засобів телекомунікацій

Основні отримані результати роботи полягають у розробці науково-технічніх засад створення гетерогенних телекомунікаційних систем наступного покоління з високою пропускною здатністю, вузли яких розміщуються на платформі стратосферного безпілотного літального апарата, що дає можливість такій системі забезпечити інтеграцію до існуючих місцевих комунікацій, які розташовані в зоні покриття літального апарату.
При цьому розроблено структурно-функціональні принципи побудови обладнання управління та зв’язку бортової і наземної частин телекомунікаційної системи на основі висотної аероплатформи (ТСВА); принципи створення та структури високошвидкісного каналу передачі даних в різних частотних діапазонах та технічні вимоги до них; математичні моделі безпроводового каналу зв’язку між наземною станцією та аероплатформою з урахуванням просторово-часового мультиплексування MIMO та використанням принципу кооперативної ретрансляції; алгоритми адаптації системи передачі даних до зміни стану роботи в умовах навмисних та ненавмисних завад; алгоритми керування бортової і наземної антенних систем та технічні вимоги до них.
Визначено потенційні можливості живучості каналу управління і телеметрії в ТСВА у вигляді отриманих залежностей та закономірностей, алгоритми відмовостійкості такого каналу; протоколи та структури функціонування каналу управління і телеметрії та технічні вимоги до нього; підходи до реалізації процедур когнітивного радіо в ТСВА; структури програмного забезпечення бортового процесору управління і обробки даних, наземного обчислювального комплексу управління і обробки даних.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2918.pdf138.4 КБ