Енерготехнологічний комплекс з інтелектуальним керуванням робочим режимом та віброзахистом з використанням репульсивних клатратів

Отримано нові результати на засадах термомолекулярної енергетики в межах розробки прикладної теорії інтелектуального керування робочим режимом енерготехнологічного комплексу з застосуванням репульсивних клатратів для віброзахисту оператора та обладнання комплексу в умовах динамічної дії на робоче середовище та створення на її основі пристроїв ефективного руйнування та віброзахисту. Розроблено нові технології взаємодії репульсивних клатратів як елементів конструкції енерготехнологічного комплексу з робочим середовищем, в яких амплітудно-частотні характеристики елементів конструкції з репульсивними клатратами адаптуються до спектру домінантних частот робочого середовища з забезпеченням резонансних режимів та оптимального розподілу енергії. Розроблена конструкція експериментального зразка демпфера гідравлічного відбійного молотка з потужним віброзахистом репульсивними клатратами та керованою адаптацією роботи клатратів та їх кількісного складу до умов робочого середовища. Розроблено математичні та комп’ютерні моделі для визначення раціональних параметрів елементів конструкції енерготехнологічного комплексу. Розроблено методики проведення експериментальних стендових досліджень властивостей репульсивних клатратів. Розроблено методичні рекомендації для створення репульсивних клатратів, придатних для високоефективних систем дисипації механічної енергії (мінімальні об’єми робочих камер амортизаторів, максимальна питома потужність і широкий частотний спектр розсіювання енергії). Створено методику розрахунку теплофізичних властивостей репульсивних клатратів.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2831.pdf430.68 КБ