Студенець В.П.

Термомолекулярний акумулятор з новим робочим тілом на базі гетерогенної ліофобної системи

Отримано нові результати на засадах термомолекулярної енергетики (ТМЕ) як нової теорії використання потенціальної енергії міжмолекулярної взаємодії на розвинених поверхнях в прикладних розробках акумуляторів з високою питомою (об’ємною) енергоємністю, з меншими витратами конструкційних матеріалів. Створено три зразки нового типу акумулятора з високою питомою енергоємністю, що працюють на засадах термомолекулярної енергетики з використанням гетерогенних ліофобних систем як нового робочого тіла.

Енерготехнологічний комплекс з інтелектуальним керуванням робочим режимом та віброзахистом з використанням репульсивних клатратів

Отримано нові результати на засадах термомолекулярної енергетики в межах розробки прикладної теорії інтелектуального керування робочим режимом енерготехнологічного комплексу з застосуванням репульсивних клатратів для віброзахисту оператора та обладнання комплексу в умовах динамічної дії на робоче середовище та створення на її основі пристроїв ефективного руйнування та віброзахисту.