Термомолекулярний акумулятор з новим робочим тілом на базі гетерогенної ліофобної системи

Отримано нові результати на засадах термомолекулярної енергетики (ТМЕ) як нової теорії використання потенціальної енергії міжмолекулярної взаємодії на розвинених поверхнях в прикладних розробках акумуляторів з високою питомою (об’ємною) енергоємністю, з меншими витратами конструкційних матеріалів. Створено три зразки нового типу акумулятора з високою питомою енергоємністю, що працюють на засадах термомолекулярної енергетики з використанням гетерогенних ліофобних систем як нового робочого тіла. Розроблено технічні рекомендації на створення дослідно-промислових зразків ТМЕ-акумуляторів, які будуть корисними технічними напрацюваннями на основі практичного досвіду розробки та створення робочих камер для акумуляторів нового класу. Розроблено методику синтезу штучних рідин з необхідним значенням температурної похідної поверхневого натягу: від 0,01 до 0,03 Н/(м·К) для акумуляторів механічної енергії). Розроблено метод створення високоефективних гетерогенних робочих тіл за призначенням (акумулювання, перетворення енергії) в залежності від величини гістерезису «тиск інтрузії – тиск екструзії»: не більше 5÷10% для ТМЕ- акумуляторів. Проведено дослідження теплофізичних властивостей компонентів гетерогенних ліофобних систем. Розроблено концепцію конструювання нетрадиційних ТМЕ- енергопристроїв, зокрема, акумуляторів ((зменшення габаритів та металоємності установок на 20÷30% за рахунок використання вільної поверхневої енергії у термомеханічних системах).

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2018_2016.pdf180.33 КБ