Ефекти електромагнітної взаємодії в мікрохвильових багатоярусних планарних структурах та розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій

Розроблена теорія для багатоярусних смуго-пропускаючих фільтрів планарної конструкції, її положення підтверджені вимірами на діючих експериментальних зразках. На основі встановлених теоретичних положень створено нові схемотехнічні рішення смуго-пропускаючих фільтрів з різноманітними частотними характеристиками, що відображено в матеріалах патентів. Встановлено, що трирезонаторні фільтри зі змішаним перехресним зв'язком К 13 = K m + K e , що дорівнює нулю (К 13 = 0), мають два еквідистантно розташовані полюси загасання або постійний час затримки. Ця закономірність складає основу побудови багаторівневих фільтрів. Створено методики побудови двоярусних смуго-пропускаючих фільтрів з різноманітними частотними характеристиками, які не використовують низькочастотні прототипи, а дозволяють безпосередньо обчислити схемні елементи. Запропоновано і проаналізовано нові конструкції планарних смуго пропускаючих трирезонаторних фільтрів з перехресним зв'язком, які характеризуються великим різноманіттям реалізованих частотних характеристик. Поряд з підвищеною односторонньою вибірковістю, вони можуть мати симетричну АЧХ з полюсом загасання, розташованим праворуч і ліворуч від смуги пропускання. Основу фільтрів складають пари близько розташованих один до одного східчасто-імпедансних резонаторів, електромагнітний зв'язок між якими може носити як ємнісний, так і індуктивний характер. Встановлено, що характер включення середнього резонатора в схему трирезонаторного фільтра з перехресним зв'язком призводить до істотних відмінностей в АЧХ. В процесі аналізу отримані кількісні показники коефіцієнтів зв’язку двоярусних планарних фільтрі, мікросмужкових та смужкових, з різними діелектричними сталими, та з резонаторами різних конфігурацій. Це дозволяє проектувати фільтри в різних частотних діапазонах і з різними технічними вимогами.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2018_2927.pdf172.38 КБ