Адаптивна гідросистема ефективного відбору потужності автономних екологічночистих відновлюваних джерел енергії

Розроблена гідравлічна адаптивна система відбору та перерозподілу потужності, яка за умов збільшення чи зменшення швидкості вітрового потоку автоматично змінює рівень під’єднаної потужності та напрямок її постачання. Адаптивна гідросистема призначена для підвищення рівня енергозабезпечення користувачів, отримуваного від автономних ВЕУ середньої потужності (до 30 кВт).

Запропоновано загальний алгоритм гнучкого керування рівнем та спрямуванням енергетичного потоку і методику структурної та параметричної оптимізації, які дозволяють підвищувати рівень енергетичної ефективності автономних вітроенергетичних установок (ВЕУ) шляхом створення адаптивної гідросистеми відбору потужності, в якій, в автономній експлуатації, змінюється витрата та тиск відповідно до змін швидкості вітрового потоку.

Розроблено нову методику визначення раціональних значень номінальних рівнів потужності автономної ВЕУ з 2 – 7 ступінчатою характеристикою з урахуванням річного розподілу швидкостей вітрового потоку для певної місцевості та заданих пріоритетів енергозабезпечення споживачів, що дозволяє прогнозувати енергетичну ефективність ВЕУ на етапі побудови структурного та схемного рішень.

Розроблено та експериментально перевірено функціональну відповідність структурного рішення та алгоритму керування на макеті адаптивної гідросистеми з трьома рівнями потужності.

Схема адаптивної гідравлічної системи відбору потужності до вітродвигуна, яка забезпечує 7 рівнів номінальної потужності за рахунок послідовного та/або паралельного підключення споживачів
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2447-p.doc677.5 КБ