Сенсорні засоби моніторингу довкілля та технологічні засади очищення водного середовища на основі новітніх нанодисперсних адсорційних матеріалах

Розроблено технологічні засади одержання новітніх адсорбційних наноматеріалів: магнітокерованих сорбентів, нанокомпозитів з каталітичними та фотокаталітичними властивостями (TiO2, ZrO2, Ag2O, SnO2, MnO2, RuO2, Pt, Au, Ag, Co2O3•Co3O4). Виявлено механізм та розроблені технологічні засади взаємодії запропонованих наноматеріалів з речовинами-полютантами на фоні їх багатокомпонентних сумішей. Створено та виготовлено експериментальні зразки хімічних сенсорів для визначення розчиненого кисню в воді, газів-полютантів та газів, що є продуктами їх технологічної деструкції із застосуванням нових нанодисперсних матеріалів з високою хімічною спорідненістю (сенсори СО та СО2 для повітряного середовища); розроблені та затверджені їх технічні описи; складено технологічний регламент та прописана технологія виготовлення чутливих елементів сенсорів.
Розроблено оn-line метод моніторингу на основі безеталонної системи визначення концентрації кисню в водному середовищі, як одного з основних агентів технологій знешкодження органічних речовин у стічних водах, а також для підвищення стабільності функціонування вимірювальної системи газоаналізаторів за присутності широкого спектру полютатнів, які здатні отруювати металооксидні каталітичноактивні електроди каталізатори створених сенсорів. Обґрунтовано ресурсоефективність та екологічність схеми кондиціювання стічних вод до вимог їх скидання або повторного використання в промисловості. Створено комплекс технологічних засад очищення стічних вод та контролю їх безпечності й ефективності з застосуванням нових адсорбційних наноструктурованих матеріалів.
Комплекс досліджень є міждисциплінарним та відрізняється новизною комплексного підходу щодо використання новостворених наноматеріалів одночасно як в якості сорбентів технології водоочистки стічних вод, так і в якості чутливих шарівелектродів в сенсорних технологіях від існуючих, в яких пропонуються лише окремі технічні рішення і тільки для одного напрямку.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2021-2209.pdf248.39 КБ