Розвиток підземної урбаністики як системи освоєння георесурсів великих міст

Рисунок 2 - Порівняння ваг альтернатив параметрів "Ступінь ризику" та  "Рівень ризику" для двох розглянутих ділянок будівництва

Оцінені ризики підземного будівництва і встановлений механізм відмови конструкцій під дією динамічних впливів метропотягів в умовах піщаних водонасичених ґрунтів, який пов’язаний з вторинним осіданням метротунелю при деформуванні ґрунтової основи з утворенням призми сповзання, з різною інтенсивністю цього процесу вздовж траси тунелю. Розроблена методика врахування ризиків підземного будівництва в умовах неповноти проектної інформації шляхом використання синтезу двох сучасних способів моделювання – чисельного методу скінчених елементів та ймовірнісного методу Монте-Карло, що забезпечує перехід від детермінованих методів вирішення складних геомеханічних задач до врахування імовірнісних відхилень і оцінки ризиків. Оцінені зв’язки структурно-функціональних, інженерно-геологічних і технологічних факторів освоєння підземного простору. Отримані поверхні залежностей модулю деформації та зчеплення від показника текучості та коефіцієнту пористості ґрунтів, які свідчать про формування двох виразних зон зміни їх міцнісних властивостей у залежності від збільшення числа пластичності. Це дозволяє більш повно враховувати характер змінності геологічного середовища при плануванні об’єктів підземної урбаністики. Розроблені методика та інструментарій модифікованого морфологічного аналізу, що формалізує і супроводжує процес оцінки ризиків і прийняття рішень про доцільність використання території (геологічного середовища) для міського підземного будівництва. Розроблено морфологічну модель оцінки ділянок будівництва підземних об’єктів, створено морфологічні таблиці, обґрунтовано альтернативи станів і шкали експертних оцінок, побудовано матриці взаємозв’язків факторів впливу та альтернатив параметрів. Тестування розробленої моделі для будівництва підземних паркінгів було проведено на двох ділянках у Шевченківському районі м. Києва з різними інженерно геологічними характеристиками. Абсолютні показники розрахованих оцінок альтернатив параметрів склали відповідно 0,688 і 0,993, що дозволяє віддати перевагу другій ділянці. Розроблена когнітивна карта територій для будівництва підземних паркінгів Києва, яка вперше враховує морфологічні зв’язки підземних об’єктів з наземними, а також с системою транспортних комунікацій і зональною характеристикою територій, що разом з факторами геологічного середовища визначає економічну й функціональну доцільність розміщення підземних споруд на розглянутих територіях з кількісною оцінкою ризиків. Таким чином, на базі модифікованого морфологічного аналізу була створена наукова методологія планування системи альтернативних проектних конфігурацій мегаполісу, яка дає в руки інвесторів та міських державних адміністрацій ефективний інструмент управління ризиками та інвестиціями при освоєнні георесурсів великих міст. Розроблена стратегія розвитку підземної урбаністики мегаполісів, яка забезпечує комплекс заходів адміністративно-правового, економічного, освітньо-наукового та технологічного рівнів для масштабного міського підземного будівництва в Україні.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2008.PDF637.34 КБ