Енергоефективні методи та засоби електротехнологій плавки надчистої міді у вітчизняних індукційних установках

Створено нові методи та засоби математичного моделювання процесів індукційної плавки міді, які полягають в одночасному врахуванні нелінійних властивостей матеріалів та особливостей тривимірної геометрії елементів електротехнічного комплексу. Розроблено засоби математичного моделювання тривимірних неоднорідних електромагнітних і теплових полів з сильними взаємними зв’язками, що виникають в елементах електротехнічного комплексу в процесі індукційної плавки надчистої міді та виготовлення з неї катанки. Вирішено проблему підвищення енергоефективності вітчизняних електротехнологій плавки надчистої міді та збільшення ресурсу електротехнічного комплексу за рахунок знаходження оптимальних режимів нестаціонарного живлення індуктора при його первинних пусках і геометричних характеристик шин та шаблону для первинної плавки для досягнення мінімуму температур та градієнтів температур в областях інтересу. Розроблено практичні рекомендації для покращення пускових режимів індуктора комплексу та діагностування і прогнозування його роботи на різних етапах технологічного процесу. Особливу цінність результати дослідження мають для вітчизняних фахівців, оскільки вони направлені на підвищення конкурентоздатності вітчизняного кабелю на надвисокі напруги і підвищення надійності енергосистеми України. Підготовлено рекомендації щодо підвищення енергоефективності та ресурсу електротехнічного комплексу технологічної лінії з індукційної плавки надчистої міді та виготовлення катанки на заводі "Південкабель" (м. Харків). Електротехнічні комплекси, що будуть побудовані та модернізовані з врахуванням результатів досліджень, завдяки підвищеній енергоефективності своєї роботи та збільшеному ресурсу, гарантують надійність і оптимальність функціонування в умовах реального виробництва.

Енергоефективні методи та засоби електротехнологій плавки надчистої міді у вітчизняних індукційних установках
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020-2115.pdf361.32 КБ