Нові речовини і матеріали

Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки матеріалів

Створено інформаційно-діагностичний комплекс контролю стану технологічного процесу виготовлення деталей надточних приладів.

Oбгрунтовано новий метод експрес-аналізу стану процесу механообробки деталей надточних приладів, який полягає в оцінюванні вібраційної та електромагнітної складових динаміки процесу обробки матеріалів, що надає можливості прогнозування критичної або аварійної ситуації процесу в умовах автоматизованого виробництва.

Розробка конструкцій штампового оснащення для реалізації пластичної деформації в процесах холодного листового і об`ємного штампування і отримання виробів з підвищеною надійністю і довговічністю

Проведено класифікацію процесів холодного листового і об’ємного штампування, обґрунтовано доцільність розробки нових способів штампування, які забезпечують підвищення продуктивності виготовлення та надійності і довговічності виробів, що отримуються.

Розроблення енергоефективних процесів та обладнання виробництва полімерних труб різного призначення

Проаналізовано існуючі моделі та методики розрахунків процесу охолодження одно- і багатошарових полімерних труб різного призначення, розглянуто основні фактори, що впливають на стабільність процесу і якість готової продукції. Установлено, що існуючі моделі та методики стосуються лише одношарових гладких труб.

Розробка системи запобігання нештатних ситуацій та їх наслідків для малих пілотованих та безпілотних літаків

Проаналізовано причини виникнення нештатних та небезпечних ситуацій при експлуатації безпілотних літаків та літаків загального призначення, які пілотуються одним пілотом. Це дозволило визначити ряд заходів, виконання яких приведе до зменшення небезпечних ситуацій в процесі польоту вказаних повітряних суден, а саме: проведення своєчасного технічного обслуговування, моніторингу фізичного і психологічного станів пілота при його керуванні літальним апаратом, правильній і своєчасній оцінці погодних умов, дообладнання літального апарату допоміжними / резервуючими пристроями та системами.

Розробка технологічних засад точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів з гарантованою якістю з’єднань

Суть розробки полягає в тому, що вперше в умовах точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів для підвищення показників якості з’єднань і гарантованої їх підтримки на заданому рівні застосовано зовнішні електромагнітні дії. Їх сутність полягає в тому, що в процесі зварювання кожної точки в робочій зоні генеруються поперечні зустрічно-симетричні магнітні поля. При їх взаємодії із зварювальним струмом в розплаві виникають об’ємні пондеромоторні сили, які його інтенсивно перемішують. При цьому відбувається ряд позитивних ефектів.

Розроблення технології формування двошарових ресурсозберігаючих полімерних гофрованих трубних виробів

Створена технологія отримання двошарових гофрованого трубних виробів, які мають ступінь витяжки стінки гофри до 4,7. Технологія забезпечує формування ресурсозберігаючих полегшених гофрованих трубних виробів для прокладання лінійних мереж зв’язку, систем водовідведення, систем вентиляції промислових об’єктів і підземних споруд, вироби також використовуються як формоутворюючі елементи при монолітному будівництві.

Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях

Формування сюжету зображення зі сталими колірними характеристиками та насиченістю на невсотувальних поверхнях друкарськими засобами забезпечується взаємодією друкарської фарби і задруковуваної поверхні.

Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій

Створення на базі мікросупутників як надмалих космічних апаратах космічних  мікролабораторії значно  підвищує ефективність використання космічних апаратів та залучення до космічних експериментів більшої кількості користувачів за рахунок вдосконалення космічних апаратів та впровадження сучасних інформаційних технологій. Розроблено загальну методологію аналізу та синтезу структур компонентів віртуальної лабораторії з урахуванням особливостей побудови бортової системи збору, обробки інформації та керування, особливостей наукових приладів та систем мікросупутника.

Розроблення технології отримання орієнтованих плівок нітриду алюмінія з п’єзоелектричними властивостями для організації функціональних МЕМС-структур у складі наноелектронних комірок.

Розроблено технологічний маршрут отримання низькотемпературного синтезу орієнтованих плівок нітриду алюмінія для створення функціональних електронних комірок. Проведені дослiдження структури та фізико-хімічних характеристик тонких плівок нітрида алюмінія (A1N) для створення функціональних МЕМС-структур. Уперше відпрацьовані технологічні режими синтезу орієнтованих плівок нітриду алюмінія методом магнетронного реактивного розпилення на по­стійному струмі з застосуванням аміака та суміші азота і аргона, що дозволило активізувати синтез нітридних сполук.

Створення литих бар’єрних оболонок для біметалевих і комбінованих балонів зберігання водню.

Аналіз сучасних конструкцій балонів виготовлених з аустенітних сталей вказує на те, що вони характеризуються недостатньою корозійною стійкістю в водневому середовищі, що призводить до виникнення «водневої деградації» стінок ємностей і значних втрат водню в навколишнє середовище. Існуючі технології виготовлення захисних бар’єрних оболонок, шляхом нанесення срібних, золотих і мідних покриттів на внутрішню стінку із нержавіючої сталі, дозволяють запобігти проникненню водню через стінки балонів і забезпечити надійність в процесі їх експлуатації.

Сторінки