Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001470, НТУУ «КПІ» - 2463-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Величко О.М.
3. Суть розробки, основні результати

Формування сюжету зображення зі сталими колірними характеристиками та насиченістю на невсотувальних поверхнях друкарськими засобами забезпечується взаємодією друкарської фарби і задруковуваної поверхні. Для стабілізації процесу друкування і забезпечення унормованих показників кольоровідтворення на задруковуваних матеріалах з невсотувальною поверхнею запропоновано уведення до складу фарби для офсетного друку у поєднанні з основними складниками – пігментом, сумішшю твердих смол, олігомерами, – цільових добавок із суміші етоксильованих лінійних вторинних спиртів та алкоксилатів для стабільності водно-фарбової емульсії і рівномірності фарбоперенесення по всій площині відбитка та підвищення продуктивності процесу друкування і збільшення обсягу стосу відбитків. Для білої фарби трафаретного друку запропоновано поєднання феноло-формальдегідних та смол на основі похідних вініліденхлориду, органічних розчинників, похідних гліколей, флуоресцентних компонентів, поверхнево-активних речовин для забезпечення легкого продавлювання через ячейки друкувальних елементів високощільної сітчастої основи форми, рівномірного шару на задруковуваній поверхні, високої адгезії, чіткості відтворення зображення та унормованих показників у системі СIE LAB для типових сортів паперу.

Розроблено і апробовано комплексну методику оцінки параметрів репродукування залежно від характеристик складників формного та друкарського процесів; складу, структури й характеристик задруковуваної поверхні, репродукції, типу обладнання і систем керування. Розроблено математичні моделі процесу репродукування на підставі параметрів системи «оригінал–відбиток» для прогнозування властивостей репродукції і оцінки надійності її показників та забезпечення тиражної стабільності друкарських форм. Розроблено рекомендації на промисловий випуск фарб та веденню технологічного процесу репродукування.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 2463-p.doc86 КБ