Величко О.М.

Розробка і дослідження зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями для задруковування поліграфічної та пакувальної продукції плоским офсетним друком

Вперше розроблено і комплексно досліджено зволожувальні розчини з антибактеріальними властивостями, які забезпечують унормовані показники якості відбитків за оптичною густиною в межах 0,9-1,5±0,05-0,10, колірними відмінностями в межах 4-5 одиниць; репродукційно-графічними спотвореннями в межах 18-25 % відносної площі растрових елементів на відбитках та скорочення частки ізопропилового спирту до 9-10 %.

Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях

Формування сюжету зображення зі сталими колірними характеристиками та насиченістю на невсотувальних поверхнях друкарськими засобами забезпечується взаємодією друкарської фарби і задруковуваної поверхні.