Розробка і дослідження зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями для задруковування поліграфічної та пакувальної продукції плоским офсетним друком

Вперше розроблено і комплексно досліджено зволожувальні розчини з антибактеріальними властивостями, які забезпечують унормовані показники якості відбитків за оптичною густиною в межах 0,9-1,5±0,05-0,10, колірними відмінностями в межах 4-5 одиниць; репродукційно-графічними спотвореннями в межах 18-25 % відносної площі растрових елементів на відбитках та скорочення частки ізопропилового спирту до 9-10 %. Вперше розроблено комп’ютерну імітаційну модель перенесення розчину між контактувальними поверхнями та розроблено програмні засоби цифрового статистичного вимірювання характеристик розчину при його підготовці та друкуванні, що дозволяє створити нову інформаційну технологію для дослідження параметрів розчинів з антибактеріальними властивостями.
Удосконалено технологічний процес друкування плоским офсетним друком зі зволоженням друкарських форм, що полягає у розробленні засобу корегування властивостей друкарських лаків, способів профілактики і очищення фарбового і зволожувального апаратів, які інтенсифікують закріплення відбитків, стабілізують водно-фарбову емульсію в межах 15-55 %. Цифрова система інтегрального контролю суміщення фарб на основі сучасних програмно-апаратних засобів та об’єктивних методів обробки і аналізу інформації та розроблені засоби підвищують експлуатаційні характеристики комплектуючих, що дозволяє знизити витрати на матеріали.
Розробка відповідає світовому рівню, зокрема, стабільності електропровідності розчину упродовж 360 год., скороченню часу первинного закріплення фарби на відбитку на 5-8 хв для складування відбитків у стоси і подальшого їх застосування на обробних операціях, скороченню кількості макулатурних і бракованих відбитків при обслуговуванні фарбового і зволожувального апаратів.
Додаткова обробка магнітним полем і УФ-опромінення антибактеріальних зволожувальних розчинів забезпечує стабілізацію властивостей упродовж 720 год. та збільшується продуктивність процесу на 15-20 %, що перевищує показники світових виробників.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2821.pdf272.79 КБ