офсетний друк

Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку

Проєкт спрямований на розв’язання важливої для держави науково-технічної проблеми забезпечення якості захищеної від підроблення поліграфічної продукції: створення наукових засад формування фарбових шарів металографічного друку (інтагліодруку), основного виду друку під час виробництва цінних паперів та документів суворого обліку (ЦПДСО), в т. ч. банкнот.

Розробка і дослідження зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями для задруковування поліграфічної та пакувальної продукції плоским офсетним друком

Вперше розроблено і комплексно досліджено зволожувальні розчини з антибактеріальними властивостями, які забезпечують унормовані показники якості відбитків за оптичною густиною в межах 0,9-1,5±0,05-0,10, колірними відмінностями в межах 4-5 одиниць; репродукційно-графічними спотвореннями в межах 18-25 % відносної площі растрових елементів на відбитках та скорочення частки ізопропилового спирту до 9-10 %.