Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку

Проєкт спрямований на розв’язання важливої для держави науково-технічної проблеми забезпечення якості захищеної від підроблення поліграфічної продукції: створення наукових засад формування фарбових шарів металографічного друку (інтагліодруку), основного виду друку під час виробництва цінних паперів та документів суворого обліку (ЦПДСО), в т. ч. банкнот. На основі комплексу теоретичних та експериментальних досліджень закономірностей формування фарбового шару інтагліодруку на папері з водяними знаками, параметрів технологічного процесу, оптичних, тактильних, та експлуатаційних властивостей відбитків було розроблено наукові засади цілеспрямованого керування якістю захищеної від підроблення продукції. Реалізація проекту є підґрунтям нової концепції керування якістю інтагліодруку і удосконалення технологічних процесів поліграфічного виробництва. Вагомим прикладним результатом та практичною цінністю для безпеки фінансової системи України стане істотне підвищення якості поліграфічної продукції спеціального призначення. Авторами проекту проведено низку досліджень окремих напрямів забезпечення якості захищеної поліграфічної продукції, зокрема: а) створено наукові основи забезпечення зносостійкості банкнотної продукції, які доцільно розвивати і доповнити дослідженнями взаємного зв’язку особливостей утворення фарбових шарів інтагліодруку і експлуатаційних властивостей відбитків; б) розроблено моделі формування фарбових шарів на захищеному папері, які враховують вигляд елементів фарбового шару, їх положення на поверхні та в об’ємі паперу, залежність їх параметрів від технологічних факторів, параметри форм інтагліодруку DLE (профілю комірок нанесених лазерним гравіюванням). Урахування механізмів формування фарбових шарів, їх залежності від властивостей форм та інших технологічних факторів і взаємозв’язку з оптичними, тактильними, експлуатаційними властивостями відбитків стало підґрунтям нової концепції керування якістю поліграфічної продукції спеціального призначення.

Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2021-2212.pdf568.93 КБ