Розробка он-лайн платформи аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей

Метою роботи є підвищення повноти та ефективності аналітичної та інформаційної підтримки процесу прийняття управлінських рішень (у формі середньотермінових і довготермінових стратегій та послідовностей дій влади), спрямованих на забезпечення сталого розвитку окремих регіонів і України в цілому, як складних соціальноекономічних об’єктів за рахунок розробки нових і удосконалення існуючих методів системного аналізу, інтелектуального аналізу великих даних, методів передбачення, сценарного планування та управління та он-лайн платформи для їх застосування в режимі ситуаційного центру. Розроблено комплекс методів для усунення невизначеності при моделюванні та комплексному оцінюванні складних динамічних систем. Вдосконалено методичні розробки для узгодження даних різної природи та алгоритми їх застосування при побудові індикаторних моделей для динамічних систем різної природи. Новою стала можливість сумісного використання при побудові індикаторних моделей результатів експертного оцінювання, результатів прямого вимірювання властивостей системи, а також результатів опосередкованого оцінювання в разі відсутності інших можливостей вимірювання властивостей системи. На основі цього було розраховано індекс сталого розвитку, побудовано сценарії розвитку адміністративно-територіальних одиниць України та оцінено взаємозв’язок дій влади і соціальної активності суспільства. Розроблено базову мікросервісну архітектуру, яка використовується як основа для розгортання різнопланового інструментарію і представлена у вигляді сучасного кросплатформеного програмного комплексу. В результаті створено он-лайн платформу у вигляді розподіленої системи для підтримки прийняття рішень з позицій сталого розвитку. Протягом виконання дослідження було створено та реалізовано низку прикладних моделей для аналізу різних предметних областей, для чого, зокрема, було створено базу даних тематичних показників. Дані результати лягли в основу Інформаційно-аналітичного ситуаційного центру КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Розробка он-лайн платформи аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2010.pdf428.13 КБ