Нові речовини і матеріали

Розроблення високоефективних енерго- і ресурсозберігаючих технологічних засад процесів виготовлення конструкційних полімерних композиційних матеріалів

Експериментальна установка для виготовлення спінених термопластів екструзійним методом

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000369
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Сівецький В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Технологічні процеси нанесення покриттів із модифікацією поверхонь виробів потоками компресійної плазми

Розрядний пристрій магнітоплазмового компресора

1. Номер державної реєстрації НДР 0112U000687, НТУУ «КПІ» - 2544-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кузнецов В.Д., Кузнецов В.Д., Kuznetsov Valeriy D.
3. Суть розробки, основні результати.

Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей

Втулка композиційного підшипнику з матеріалу на основі шліфувальних відходів сталі 4ХМНФС +6%CaF2

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000390, НТУУ «КПІ» - 2535-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Киричок П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних та технологічних основ отримання новітніх багатофункціональних порошкових конструкційних матеріалів за участю самофлюсівних сплавів

Установка розпилювання розплавів МУРР-2-КПІ

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. №ДР 0112U000718, в університеті №2533–п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Степанчук Анатолій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження газорозрядного обладнання для імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

Макет газорозрядної електронної гармати з блоком керування параметрами електронного пучка

1. Номер державної реєстрації теми: 0112U000894, НТУУ «КПІ», № 2529-п
2. Науковий керівник: д.т.н., проф. Денбновецький С.В.
3. Суть розробки, основні результати

Розроблення технології отримання нанокристалічних плівок кремнію на основі аморфного сплаву Si-Sn-C та методів контролю p-n-переходу і структури

Electromask Series 6000

1.Номер державної реєстрації теми - 0112U003168, НТУУ «КПІ» - 2528-п.
2.Науковий керівник - академік НАН України, д.т.н., професор Якименко Юрій Іванович
3.Суть розробки, основні результати

Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки матеріалів

Двопараметричний відчутник комплексу, встановлений в складі металообробного CNC верстата

1. Номер державної реєстрації 0111U000713; НТУУ «КПІ» - 2454-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка конструкцій штампового оснащення для реалізації пластичної деформації в процесах холодного листового і об`ємного штампування і отримання виробів з підвищеною надійністю і довговічністю

Спосіб та конструкція штампу для витягування з диференційованим радіальним підпором фланця заготовки

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U001581
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюжний В.Л.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення енергоефективних процесів та обладнання виробництва полімерних труб різного призначення

Фотознімок ванни охолодження технологічної лінії виготовлення полімерних труб, впровадженої в ПП «Науково-виробнича фірма “Компласт”» (м. Київ)

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000575, НТУУ «КПІ» – 2459-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Мікульонок І.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка системи запобігання нештатних ситуацій та їх наслідків для малих пілотованих та безпілотних літаків

Макет системи

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000551, НТУУ «КПІ» - 2458-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Збруцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки