Автоматизована система проектування спіральних свердел

Створено нове інформаційно-програмне забезпечення автоматизованого проектування спіральних свердел підвищеної працездатності та ефективності. Наскрізна інтеграція етапів проектування та аналізу отриманих результатів та технологічного забезпечення виготовлення й контролю дозволяє проектувати для спеціальних умов свердла підвищеної працездатності, автоматизувати їх виготовлення та контроль при значно менших затратах коштів та часу в порівнянні з існуючими методами.

Розроблено новий електронний класифікатор спіральних свердел, що дозволяє за обраними критеріями підібрати та спроектувати необхідну конструкцію свердла, що забезпечуватиме необхідну якість оброблюваної поверхні та продуктивність оброблення для заданих умов обробки. Запропонована класифікація дозволяє описати весь осьовий різальний інструмент від простого до комбінованого інструменту різних виробників. Її основа – кодове подання з виділенням конструктивно-технологічних ознак інструментів – особливостей конструкції, геометричних параметрів, параметрів точності і шорсткості поверхні, які вони забезпечують.

Для операційного середовища Windows розроблено нове програмне забезпечення
SD-CAD©, яке дозволяє автоматизувати процес проектування інструменту з мінімальною участю користувача в цьому процесі та отримати тривимірну модель інструменту, яка в подальшому використовується як для його виготовлення його на верстатах з числовим програмним керуванням, так і як електронний еталон інструменту при контролі його після виготовлення. Використання даного програмного забезпечує скорочення витрат на проектування в 4-6 рази в порівнянні зі стандартними методиками. Специфічною особливістю розробленого програмного забезпечення є можливість порівняльного аналізу різних проектних рішень з точки зору економічної ефективності. Показано, що різні варіанти інструментального забезпечення за умови дотримання всіх вимог щодо якості оброблюваних отворів можуть різнитись за собівартістю у 2,5–3 рази.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2644-p.pdf272.37 КБ