Розробка ефективних технологій на основі сучасних автоматизованих систем керування якістю виготовлення виробів приладобудування

Створено систему технічного діагностування процесу механічної обробки деталей точінням на верстаті з ЧПК, що дозволяє в автоматичному режимі контролювати параметри якості цього процесу, отримувати від нього всю необхідну інформацію про технічний стан і приймати автоматично необхідні рішення. Розроблено загальну методологію діагностування, встановлено параметри якості процесу точіння, а також вибрано параметр-супутник як діагностичну ознаку, яка відповідає процесу обробки і відображає технічний стан цього процесу і обладнання, на якому він реалізується. За результатами досліджень створено дослідний зразок системи діагностування на основі токарного верстата з ЧПК типу ТПК-125М, надано практичні рекомендації щодо впровадження систем технічного діагностування на підприємствах.

Розв’язано задачу підвищення продуктивності процесу фрезерної обробки кінцевими фрезами корпусних деталей, які мають велику кількість поверхонь складного профілю, з забезпеченням необхідної точності та заданих параметрів якості поверхневого шару шляхом розробки адаптивної системи керування процесом різання. Запропоновано структурну та функціональну схему керування процесом обробки та наведено її передавальну функцію, обґрунтовано вибір устаткування для практичної реалізації системи керування процесом фрезерування, створено експериментальний зразок адаптивної системи керування якістю фрезерної обробки тонкостінних деталей та розроблено практичні рекомендації її впровадження в приладобудівному виробництві.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2653-p.pdf258.04 КБ