Румбешта В.О.

Розробка ефективних технологій на основі сучасних автоматизованих систем керування якістю виготовлення виробів приладобудування

Створено систему технічного діагностування процесу механічної обробки деталей точінням на верстаті з ЧПК, що дозволяє в автоматичному режимі контролювати параметри якості цього процесу, отримувати від нього всю необхідну інформацію про технічний стан і приймати автоматично необхідні рішення. Розроблено загальну методологію діагностування, встановлено параметри якості процесу точіння, а також вибрано параметр-супутник як діагностичну ознаку, яка відповідає процесу обробки і відображає технічний стан цього процесу і обладнання, на якому він реалізується.

Застосування сучасних інформаційних технологій для створення інтелектуальних технологічних систем і технологій та розробка засобів підвищення якості виготовлення виробів

Розроблено інтегровану систему, що використовує сучасні інформаційні технології при розв’язанні задач технологічної підготовки виробництва. Для її реалізації на системному рівні запропоновано нові підходи до використання технологічної інформації, які полягають в виборі таких методів моделювання та оптимізації, що дають можливість з найбільшою ефективністю розв’язати будь-яку технологічну задачу, скоротити строки технологічної підготовки виробництва та підвищити її якість.

Розробка інтегрованих технологічних систем на основі сучасних інформаційних технологій та автоматичних систем керування якістю виготовлення виробів

Розроблення інформаційно-параметричної моделі процесу токарної обробки і визначення його основних параметрів, які визначають його нормальну роботу і тісно пов’язані з якістю обробки, дозволили створити математичну модель процесу різання та динамічних явищ, що виникають в ньому. На цій основі визначено основні характеристики стійкості процесу точіння і перелік параметрів, які при своєму неминучому зростанні ведуть до втрати динамічної стійкості обробляючої системи, верстату і якості виробів.