Застосування сучасних інформаційних технологій для створення інтелектуальних технологічних систем і технологій та розробка засобів підвищення якості виготовлення виробів

Розроблено інтегровану систему, що використовує сучасні інформаційні технології при розв’язанні задач технологічної підготовки виробництва. Для її реалізації на системному рівні запропоновано нові підходи до використання технологічної інформації, які полягають в виборі таких методів моделювання та оптимізації, що дають можливість з найбільшою ефективністю розв’язати будь-яку технологічну задачу, скоротити строки технологічної підготовки виробництва та підвищити її якість. Запропоновано та реалізовано методику підвищення інформативності початкової інформації при розв’язанні задач технологічного проектування шляхом використання методів багатовимірного статистичного аналізу, що дозволяє знизити розмірність початкових масивів інформації, спростити вирішення технологічних задач та підвищити точність їх результатів. Запропоновано та обґрунтовано використання методів кластерного та дискримінантного аналізу для класифікації, групування та розпізнавання образів при розв’язанні задач технологічної підготовки виробництва.

Запропоновано нову структуру та послідовність технологічної підготовки виробництва приладів з формалізованим зв’язком механообробного і складального виробництва. Розроблено модель складального виробу в приладобудуванні, що враховує трудомісткість та специфіку складальних, регулювальних і контрольно-вимірювальних робіт та методи автоматизованого проектування технології складання приладів. Запропоновано функціональну модель формування структури виробу за трудомісткістю складальних одиниць, що дозволяє формувати послідовність складання з урахуванням організаційно- технічних чинників. Створено систему технологічної підготовки прискореного складання виробів в приладобудуванні “AsCAM”.