Розробка принципів побудови математичних моделей та методик проектування виконавчих пристроїв і систем мехатроніки

Розроблено нову ультразвукову кавітаційну технологію гідролізу-екстрагування
пектину з рослинної сировини. Проведено експериментальні дослідження, які дозволили визначити основні параметри ультразвукових коливань, що забезпечують ефективну реалізацію технологічного процесу у складі мехатронних систем. Складені фізична та математична моделі процесу екстрагування. Розроблено необхідне технологічне кавітаційне обладнання, здатне у складі мехатронної системи реалізувати запропоновану технологію. Експериментально підтверджена висока якість отриманого за новою технологією пектину. Запропонована технологія відрізняється екологічною безпечністю і дозволяє використовувати відпрацьовану сировину в подальшому споживанні.

Ультразвукова проточна кавітаційна камера для гідролізу - екстракції  пектину з рослинної сировини