Ультразвукова кавітаційна технологія

Струменеві та кавітаційні пристрої для побудови енергоефективних мехатронних систем в машинобудуванні

В роботі розроблено принципово новий підхід до вибору основних параметрів регульованих сферичних опор рідинного тертя просторових механізмів із застосуванням методів Монте-Карло. Запропоновано струменеву систему регулювання положення сфери шляхом зміни гідродинамічного опору потоку на виході щілини гідростатичної, аеростатичної або комбінованої аеро-гідростатичної сферичної опори.

Розробка принципів побудови математичних моделей та методик проектування виконавчих пристроїв і систем мехатроніки

Розроблено нову ультразвукову кавітаційну технологію гідролізу-екстрагування