Кавітаційне обладнання

Струменеві та кавітаційні пристрої для побудови енергоефективних мехатронних систем в машинобудуванні

Девятикоординатна система приводів з додатковим шестикоординатним приводом мікропереміщень

В роботі розроблено принципово новий підхід до вибору основних параметрів регульованих сферичних опор рідинного тертя просторових механізмів із застосуванням методів Монте-Карло. Запропоновано струменеву систему регулювання положення сфери шляхом зміни гідродинамічного опору потоку на виході щілини гідростатичної, аеростатичної або комбінованої аеро-гідростатичної сферичної опори.

Розробка принципів побудови математичних моделей та методик проектування виконавчих пристроїв і систем мехатроніки

Ультразвукова проточна кавітаційна камера для гідролізу - екстракції  пектину з рослинної сировини

Розроблено нову ультразвукову кавітаційну технологію гідролізу-екстрагування