Система для ультразвукового кавітаційного очищення води

Виконано аналіз існуючих кавітаційних технологій та ультразвукового кавітаційного технологічного обладнання та з’ясовані можливі шляхи підвищення ефективності технологічних процесів за рахунок створення кавітаторів з високою інтенсивністю ультразвукових коливань.
Виявлені основні типи мікроорганізмів які можуть бути присутні у бактеріально забрудненому середовищі.
Проведені попередні мікробіологічні дослідження впливу ультразвукової кавітації на мікроорганізми з отриманням відповідних актів.
Розроблені математичні моделі дали можливість провести чисельне моделювання роботи концентраторів акустичних коливань у рідкому середовищі.
Розроблена гідравлічна схема дала можливість провести відповідні дослідження для випробування впливу ультразвукової кавітації на мікроорганізми в потоці з можливістю керування основними параметрами цієї системи.
На основі проведених експериментальних дослідженнях по визначенню оптимальних параметрів тиску та типів використаних у конструкції кавітаційного обладнання матеріалів, надані рекомендації зі створення проточних кавітаційних камер, в яких за рахунок концентрації ультразвукових коливань забезпечується висока інтенсивність коливань та довговічність випромінюючих поверхонь в умовах кавітуючого середовища.
Запропоновано використання ультразвукових кавітаторів для використання на фінальному етапі водопідготовки плавальних басейнів. На прикладі конкретного прикладу проведені відповідні розрахунки з підбором необхідного обладнання.
Проведено експериментальне дослідження процесів ультразвукового знезараження та ультразвукового фільтрування на прикладах практичного застосування в спеціалізованих закладах, з отриманням відповідних актів.
Розроблена та перевірена на працездатність конструкція проточного кавітатора для знезараження малих об’ємів води.

Система для ультразвукового кавітаційного очищення води
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020-2047.pdf451.08 КБ