Функціональна модель

Застосування сучасних інформаційних технологій для створення інтелектуальних технологічних систем і технологій та розробка засобів підвищення якості виготовлення виробів

Розроблено інтегровану систему, що використовує сучасні інформаційні технології при розв’язанні задач технологічної підготовки виробництва. Для її реалізації на системному рівні запропоновано нові підходи до використання технологічної інформації, які полягають в виборі таких методів моделювання та оптимізації, що дають можливість з найбільшою ефективністю розв’язати будь-яку технологічну задачу, скоротити строки технологічної підготовки виробництва та підвищити її якість.