Еко-ефективна та ресурсозберігаюча технологія одержання та фінішна обробка зносостійких деталей поліграфічних машин на основі відходів силумінів

Розроблена екологічно ефективна і ресурсозберігаюча технологія одержання та фінішної обробки принципово нових зносостійких композиційних деталей для експлуатації у вузлах постдрукарського обладнання на основі шліфувальних відходів легованих алюмінієвих сплавів – силумінів з твердим мастилом (або без нього) дозволяє виготовляти нові деталі, які за зносостійкістю суттєво перевищують відомі деталі, що працюють у аналогічних умовах. Створена технологія базується на використанні технологічних операцій порошкової металургії у поєднанні з прецизійною механічною обробкою робочих поверхонь деталей тертя. За результатами досліджень відпрацьовано технологічні операції регенерації вторинної сировини з алюмінієвих шламових відходів, технологічні режими холодного і гарячого пресування заготовок нових деталей, що дозволяє керувати структурою і властивостями нових матеріалів. Визначення впливу технології синтезу композиційних деталей на механізм формування самозмащувальних антизадирних плівок тертя у процесі експлуатації дозволяє реалізовувати їх цілеспрямований трибосинтез, що є визначальним фактором для стабільно високої зносостійкості деталі в умовах роботи при терті без рідкого мастила.

Розраховані математичні залежності дозволили одержати комп’ютерні моделі технологічних режимів фінішної механічної обробки робочих поверхонь нових деталей з регенерованих відходів силумінів, що враховують процеси теплової контактної взаємодії ріжучих абразивних зерен шліфувального кругу та формування теплових джерел, що впливають на параметри якості поверхонь нових зносостійких композиційних деталей на основі шліфувальних відходів при надскладній траєкторії руху зерен у робочій зоні оброблення.

Відпрацьовані технологічні заходи дозволяють прогнозовано створювати і керувати утворенням мікрорельєфу робочих контактних поверхонь нових композиційних деталей для забезпечення високих параметрів якості поверхонь, що є передумовою високої зносостійкості нових деталей тертя в умовах експлуатації постдрукарських машин.
За результатами досліджень розроблені типові технологічні процеси та виготовлена дослідна партія зразків - направляючих та скоб на основі утилізованої та регенерованої сировини для впровадження на підприємства машинобудівної галузі. В результаті впровадження нових деталей брак друкарської продукції знизився з 2,0 до 1,02%. Сумарний економічний ефект від впровадження результатів досліджень склав близько 175 тис. грн. на рік.

Скоба механізму подавання віконець для вклеювання в упаковку машини для вклеювання віконець «Heiber & Schroeder WP 800D» (вказано стрілкою)
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2713-p.pdf532.22 КБ