Розробка та дослідження потужної газорозрядної електронної гармати для застосування в електронно-променевій технології отримання тугоплавких та хімічно активних матеріалів

Сьогодні необхідність розробки високопродуктивного та металозберігаючого обладнання для електронно-променевої плавки тугоплавких та хімічно активних металів стимулюється потребами ядерної, авіаційної, космічної техніки хімічної технології та електронної промисловості в особливо чистих металах та сплавах, які зберігають високу міцність при високих температурах, хімічну стійкість та необхідні електричні параметри. Електронно променева плавка у вакуумі є найбільш ефективним способом отримання таких матеріалів. Проте використання традиційного обладнання з термокатодними гарматами для таких технологічних процесів внаслідок його складності не забезпечує необхідної надійності роботи та стабільності режимів плавки. Застосування газорозрядної електронної гармати значно спрощує та здешевлює електронно-променеве обладнання, підвищує надійність та стабільність його роботи і, відповідно, знижує витрати на виробництво отримуваних матеріалів при високій їх якості. В результаті проведення теоретичних та експериментальних досліджень розроблена принципово нова газорозрядна електронна гармата діодного типу потужністю 100 кВт, призначена для електронно-променевої плавки тугоплавких та хімічно активних матеріалів. Розроблена конструкція гармати та технічна документація до неї. В процесі виконання роботи було розроблено та виготовлено експериментальний макет гармати, а також макет системи керування тиском газу в розрядному проміжку гармати. Створені макети забезпечили проведення експериментальних досліджень та оптимізацію параметрів газорозрядної гармати та систем керування режимами роботи гармати.

Розробка та дослідження потужної газорозрядної електронної гармати для застосування в електронно-променевій технології отримання тугоплавких та хімічно активних матеріалів
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020-2210.pdf194.96 КБ