Мельник І.В.

Розробка та дослідження потужної газорозрядної електронної гармати для застосування в електронно-променевій технології отримання тугоплавких та хімічно активних матеріалів

Сьогодні необхідність розробки високопродуктивного та металозберігаючого обладнання для електронно-променевої плавки тугоплавких та хімічно активних металів стимулюється потребами ядерної, авіаційної, космічної техніки хімічної технології та електронної промисловості в особливо чистих металах та сплавах, які зберігають високу міцність при високих температурах, хімічну стійкість та необхідні електричні параметри. Електронно променева плавка у вакуумі є найбільш ефективним способом отримання таких матеріалів.

Розробка потужної газорозрядної електронної гармати для імпульсного нанесення багатокомпонентних та хімічно-складних покриттів

Теоретично та експериментально досліджені умови формування імпульсного електронного пучка в потужній тріодній електронній гарматі високовольтного тліючого розряду з використанням низьковольтного допоміжного розряду. Шляхом моделювання визначені основні геометричні та енергетичні параметри пучка з урахуванням термодинамічних параметрів анодної плазми. Також теоретично досліджені особливості транспортування та сканування електронного пучка.