Методологія кількісного оцінювання та аналізу розвитку суспільства, заснованого на знання

Зміна індексу перспектив розвитку для 10-ти країн-лідерів за 2005-2014 рр.

Створено модель комплексного кількісного оцінювання рівня розвитку суспільства, заснованого на знаннях, із застосуванням апарату теорії корисності. Проведено моделювання для країн світу та регіонів України, за результатами якого створено тематичні панелі для представлення та аналізу результатів дослідження в режимі он-лайн. В ході виконання дослідження також створено методику верифікації прикладних моделей складних систем, яка базується на операціях агрегування і узагальнення, та застосуванні еквівалентних перетворень для категорій, які описують предметну область. Такий підхід дозволяє визначати множину об’єктів, на яких повинна бути сконцентрована увага в контексті дослідження механізмів функціонування предметної області з урахуванням обмежень, що встановлені для її формалізації, а тому частково вирішити проблему повноти та достатньості множини факторів у індикаторних моделях, зокрема, для моделі оцінювання рівня розвитку суспільства, заснованого на знаннях. Побудовано відображення між рівнями подання складної багаторівневої системи на прикладі моделі суспільства, заснованого на знаннях, на основі виявлення та аналізу причинно-наслідкових зв’язків між процесами, що діють в ній. Отримано нові знання про закономірності розвитку k-суспільства в Україні з урахуванням особливостей національних пріоритетів, національної та регіональної економічної і соціальної політик, соціально-економічного стану, дії різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів різної природи тощо. Отримані знання будуть корисними при розробці науково обґрунтованих національних, регіональних та місцевих програм та стратегій розвитку k-суспільства в Україні.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2708.pdf410.48 КБ