Система енергозабезпечення високочастотних вентильно-індукторних двигунів дрона з багатокомірковими перетворювачами і просторово-часовою модуляцією

Дрони широко використовуються для вирішення багатьох практичних задач. Основними параметрами дронів є дальність польоту, вантажопідйомність, швидкісні та маневрові характеристики. На даний момент найкращі технічні характеристики мають дрони з двигунами на постійних магнітах та літій-полімерними акумуляторами. Розміщення на роторі більшої кількості пар полюсів дозволяє зменшити габарити двигуна при збереженні такого ж моменту, однак потребує використання складніших, просторово часових законів модуляції напруги та багатоканальних перетворювачів електричної енергії, що дещо збільшує масу системи енергозабезпечення системи, тому через складність і невеликий виграш у масі на практиці не використовується. Запропонована конструкція вентильно-індукторного двигуна має значно меншу масу його за рахунок роботі на підвищеній частоті, що дозволяє зменшити масу двигуна в декілька разів. Метою розробки є покращення технічних показників дронів: дальності польоту, вантажопідйомності завдяки вдосконаленню електричної та електро-механічної систем; спільне використання декількох джерел енергії. Завдання, на вирішення яких спрямовано проект включають: розробка топології перетворювача з двонаправленим передаванням енергії та підвищеною струмовіддачею для комбінованого джерела енергії акумулятор-суперконденсатор; аналіз і розробка нових багатокоміркових топологій перетворювачів електроенергії та алгоритмів керування ними для формування просторово-часової модуляції напруги живлення обмоток вентильно-індукторного двигуна; вибір структури та реалізація запропонованої конструкції вентильно індукторного двигуна, що працює на проміжній підвищеній частоті; узгодження режимів роботи джерел електричної енергії і двигуна та забезпечення їх електромагнітної сумісності.

Система енергозабезпечення високочастотних вентильно-індукторних двигунів дрона з багатокомірковими перетворювачами і просторово-часовою модуляцією
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2021-2314 (2).pdf232.34 КБ