Розробка системи моніторингу та аналізу перехідних режимів електричних мереж на основі обробки синхронних векторних вимірювань

Суть розробки полягає в створення і випробування системи моніторингу та аналізу режимів електричних мереж при виконанні задач оперативного і автоматичного керування розподільними електричними мережами на основі нових методів обробки даних засобів синхронних векторних вимірювань, а також експериментальному підтвердженні працездатності розробленої технології, для визначення особливостей її застосування в електричних мережах з відновлюваними джерелами енергії.
Основними результатами роботи є:
1. Перші, розроблені в Україні, зразки засобів синхронних векторних вимірювань (мікро-синхрофазорів) режимних параметрів з покращеними техніко-економічними
оказниками, що адаптовані до використання в розподільних електричних мережах.
2. Вперше розроблені підходи до побудови системи моніторингу та аналізу перехідних режимів розподільних електричних мереж з відновлюваними джерелами за даними синхронних векторних вимірювань.
3. Перша, розроблена в Україні система моніторингу параметрів режиму РЕМ на основі аналізу синхронних векторних вимірювань в реальному часі.
4. Комплект технічної документації для виробництва системи синхронних векторних вимірювань режимних параметрів (мікро-синхрофазорів) електричних мереж.
5. Методика та програми проведення дослідження роботи засобів синхронних векторних вимірювань режимних параметрів розподільних електричних мереж у складі системи моніторингу та аналізу перехідних режимів РЕМ.

Розробка системи моніторингу та аналізу перехідних режимів електричних мереж на основі обробки синхронних векторних вимірювань
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2021-2302 (2).pdf393.88 КБ