Яндульський О.С.

Яндульський Олександр Станіславович - декан факультету електроенерготехніки та автоматики, д.т.н., професор

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WfZRBvsAAAAJ&hl=uk

Наукові засади, підходи і методи зменшення впливу низькочастотних коливань потужності на режими роботи Об’єднаної електроенергетичної системи

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті.
0114U002532, КВНТД І.2 13.14.02, УДК 621.311
2. Науковий керівник. О. С. Яндульський, д.т.н, проф.
3. Суть розробки, основні результати.

Управління режимами об’єднаної електроенергетичної системи з використанням значень фазових кутів вузлових напруг

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U001439.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Яндульський О.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0111U002229, КВНТД І.2 13.14.02, УДК 621.311 № 2408– ф
2. Науковий керівник - д.т.н, проф. О. С. Яндульський
3. Суть розробки, основні результати.