Images

Макет тракту генерації стимулів на основі DSP-процесора TMS320VC5510 фірми Texas Instruments (у складі оціночного модуля Starter Kit типу C5510 DSK)
Макет  прийомопередавального модуля міліметрового  діапазону довжин хвил
Прилад “Градієнтомір” для комплексної перевірки зонної точності верстатів з CNC
Макет вимірювача абераційної рефракції ока - загальний вигляд установки
Макет 3-резонаторного перестроюваного фільтра з напівпровідниковими варикапами
Рис 1. Установка для дослідження впливу гідродинамічних режимів та тепломасообміну на біосинтетичні властивості мікробного біоценозу продуцентів біогазу.

Сторінки