Images

Блок-схема дослідного зразка СЛОЗ-ФДТ
Лазерне вирізання медичного ендопротеза (стента)
3D вигляд ХФ
Структурна схема реалізації комплексного методу експрес-діагностики
Мультифокальні інтраокулярні лінзи
Моделювання процесів міжфазної взаємодії при електродуговому зварюванні та наплавленні під флюсом.
Обладнання вакуумної камери для іонно-плазмової обробки
розташування гексагональних, переважно орієнтованих ділянок поблизу вершин двох типових пірамідальних піків
напруженість магнітного поля 2500 Е
Ультразвукова проточна кавітаційна камера для гідролізу - екстракції  пектину з рослинної сировини
Установка по отриманню матеріалів для  теплових сенсорів
Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем
Макет єдиного програмного та інформаційного середовища
Функціональна схема водопровідної глибинної системи водопостачання
фрагмент топології макетного зразка чипа пам’яті
Тепловий макет електронного блоку наукової апаратури: а- блок з системої терморегулювання; б – система терморегулювання на основі теплової труби (окремо)
Комплект гідроагрегатів для відділення монолітів з регульованою довжиною робочої зони
Макет тракту генерації стимулів на основі DSP-процесора TMS320VC5510 фірми Texas Instruments (у складі оціночного модуля Starter Kit типу C5510 DSK)
Макет  прийомопередавального модуля міліметрового  діапазону довжин хвил
Прилад “Градієнтомір” для комплексної перевірки зонної точності верстатів з CNC
Макет вимірювача абераційної рефракції ока - загальний вигляд установки
Макет 3-резонаторного перестроюваного фільтра з напівпровідниковими варикапами
Рис 1. Установка для дослідження впливу гідродинамічних режимів та тепломасообміну на біосинтетичні властивості мікробного біоценозу продуцентів біогазу.

Сторінки